Angiomas Azules

Estudios

Estudios

Angiomas Azules Valvulados

Radiografia de tobillo con flebolitos
Estudios

Angiomas Azules Valvulados

Radiografia de codo con flebolitos